Subvenciones explotaciones agrarias
Subvenciones explotaciones agrarias
GARANTÍA DE AHORRO EN TUS FACTURAS DE ENERGÍA
GARANTÍA DE AHORRO EN TUS FACTURAS DE ENERGÍA

SUBVENCIONES SECTOR AGROPECUARIO

Publicadas as axudas para proxectos de enerxías renovables en empresas de producción agrícola primario .(DOG 24 de abril de 2017).

 

Prazo de  presentación das solicitudes:
Do 25 de abril ao 24 de maio de 2017

 

Cuantía da axuda:
Ata o 70% do coste lexible da instalación a fondo perdido. Mais información.

 

Beneficiarios:
Empresas e empresarios autónomos, que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia, incluídas no sector da producción agrícola primaria, en concreto as clases da 1.11 a 02.40 do CNAE-2009 ambas incluídas.

 

Información e contacto
Telf. 986 115 537 

info@galivoltaica.com

 

En GALIVOLTAICA realizamos de forma gratuíta o estudo técnico de viabilidade e a tramitación da axuda, así como a execución 'chave en man' do proxecto. Trátase dunha oportunidade única para reducir ata nun 70% as facturas enerxéticas da sua explotación agrícola ou gandeira.