GARANTÍA DE AHORRO EN TUS FACTURAS DE ENERGÍA
GARANTÍA DE AHORRO EN TUS FACTURAS DE ENERGÍA

SUBVENCIONES INEGA SECTOR PRIMARIO

GRANJAS, AGRICULTURA Y GANADERÍA

Publicadas as axudas para proxectos de enerxías renovables en empresas de producción agrícola primario .(DOG 24 de abril de 2017).

 

Prazo de  presentación das solicitudes:
Do 25 de abril ao 24 de maio de 2017

 

Cuantía da axuda:
Ata o 70% do coste lexible da instalación a fondo perdido. Mais información.

 

Beneficiarios:
Empresas e empresarios autónomos, que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia, incluídas no sector da producción agrícola primaria, en concreto as clases da 1.11 a 02.40 do CNAE-2009 ambas incluídas.

 

Información e contacto
Telf. 986 115 537 

info@galivoltaica.com

 

En GALIVOLTAICA realizamos de forma gratuíta o estudo técnico de viabilidade e a tramitación da axuda, así como a execución 'chave en man' do proxecto. Trátase dunha oportunidade única para reducir ata nun 70% as facturas enerxéticas da sua explotación agrícola ou gandeira.